Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

over de

VRIJ ALGEMEENE GEWOONTE,

om

JONGE MEISJES te doen SCHITTEREN.

Mijne Heeren !

IHfet lezen van uw laatfte Stukje der Bijdragen, en bijzonderlijk van het vertoog van den Heer Campe over dewaare grondbeginzelen van een regtfchapen vrouwelijk charakter, heeft mij op het denkbeeld gebragt, om ook eens aan UE. te fchrijven, temeer, daar ik, ten opzichte van de gepastheid der konstbekwaamheden voor onze Sexe , eenïgermaate van hem verfchille. Ik zeg eenigermaate, want de pooging, om daarin uittemunten, keure ik insgelijks gelieelena! af, omdat zulks niet kan verkreegen worden, zonder verzuim van zeer gewigtige bezigheden. Wanneer tot het leeren der Mufiek of Teekenkonst indeK 3 daad /

Sluiten