Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 169 )-

de zwakheid hasres verftands , welk alle andere bewijzen overtollig maakt. In plaatfe van haar oogmerk te bereiken, om te behaagen, om bewonderd en bemind te worden, zal zij zich juist het tegendeel, naamlij kmishaagen, fpot en verachting, op den hals faaden. Ieder vernuftig beöordcelaar zal het onregelmaatige tusfehen het uitwendig groote en tusfehen het middelbaare van haaren ftand onmiddellijk belagchen, terwijl het haar, voorliet overige, eveneens gaan zal, als de vledermuis in de fabel, die, omdat zij noch geheel vogel, noch- geheel viervoetig dier was, zo wel door de gevederde luchtbewooners, als het vederloofe aardgedierte , met fpot en fmaad bejegend werd, zodat zij , na dien tijd, niet dan in den nacht, ten voorfchijn durft komen: behalven dat ook nog zodanige Vrouw veel te groote kosten maakt , dan het inkomen van .haaren Man doorgaands gedoogt ; zich voords onttrekt aan de bezigheden van haar huislijk beroep, omdat zij den tijd met opfchikken en nllerleie mode - bezoeken verfpilt, en daardoor eene jammerlijke wanorde en verwarring in het huishouden veroorzaakt.

Mogt toch een ieder te vrede zijn met die plaatzing in de maatfeappij , welke hem de Voorzienigheid heeft aangeweez'en ! Mogten alle Echtgenooten hunne eer en hun geluk daarin (lellen en vinden , dat Zij deze plaatzing, en ook deze alleen, eerbiedigden, en dat gene alleen behartigden , welk dienftig zijn kan, om dezelve Waarlijk verdienftelijk te maaken! Dan zeker zouden afzonderlijke familiën, en daardoor de menfchelijke maatfehappij in L 5 het

Sluiten