Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 176 )-

voor het grootfte gedeelte, voor zo verre het zonder verzuim van gewigtiger bezigheden gefchieden kan , zelve daadelijk vervaardigen 5 zij moet niet flechts alle deze vrouwelijke en huishoudenlijke verrichtingen , welke zo veelvuldig zijn, beter, maar ook fpoediger, kunnen ter uitvoer brengen, dan alle haare bedienden ; deels, om daardoor overtollige dienstboden uittewinnen; deels, om een voorbeeld te kunnen geven , waarop zij zich ten allen tijde kan beroepen; en bovenal, om daardoor, ter bewaaringe haarer gezondheid van ziel en ligchaam , altijd in beweging, altijd bezig, altijd werkzaam te kunnen wezen. Zij moet tevens niet alleen al het nodige weten te bevelen , wat tot onderhoud van vee of tot de tuinkonst behoort, maar alles dagelijks, overal, nazien, en, wanneer het verkeerdelijk mogt behandeld zijn, zelve te regt brengen. Zij moet . als 't ware , eene zoort van alomtegenwoordigheid bezitten ; dat wil zeggen, zij moet haar beftaan tusfehen kinderkamer, keuken, kelder, prbvifie kamer, huis en tuin zo juist verdeden; zij moet , den ganfehen dag, zo fpoedig en onverwacht, van de eene plaats naar de andere heen vliegen , dat haare tegenwoordigheid nergends gemist worde; dat zij overal de geest zij , die alles bezielt , alles in behoorlijke orde houdt, alles tot vlijt, tot orde, tot vlugheid en vrolijkheid aanmoedigt. Bij het onthaal der gasten , door haaren Man genodigd, moet zij geenszins, even, als eene Dame van rang , die tot ledigheid en . beuzelen fehijnt gedoemd te zijn, aanhaar iföel. vastgenageld,

Sluiten