Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 193 3—

„ bewijzen bekrachtige? Welaan, kleeft de voorou„ derlijkebeginzelen aan; gevoelt u allen door éénea „ geest gedreeven; gedraagt u naar de voorfchriften „ van den godsdienst ; houdt uwe beftemming ge„ duurig, in alle uwe bedrijven ? voor oogen; ver„ richt niets, dan het gene aan die beftemming be„ andwoordt : de ondervinding zal aan uwen eisch „ voldoen, onze aanmerkingen bevestigen, en 't ge„ luk zal het loon uwer bedrijven , de ziel der maat-» „ fchappije zijn!"

II.D.II.S.

9& i!fj

' vil.

Sluiten