Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL

het DORP,

door. den

RIJKDOM ONTVOLKT.

CEen Profdisch gedicht, naar het Engelsch van den Heer Goldsmith.)

D ierbaar Auburn , beminlijkst Dorp der ganfche waereld , waar gezondheid en overvloed den nijveren Landman weleer verheugden; waar de Lente haar eerfte bezoek gaf, en, voor den Zomer wijkende , haare geurige bloemen agterliet: — weldaadige en beminlijke verblijfplaats der onfchuld en vergenoeging, welke mij zo dikwijls door uwe koele lommer dekte — zetel mijner jeugd, waar ieder fpel mij konde vermaaken — hoe vaak heb ik door uwe groene beemden gehuppeld , waar een maatig genoegen ieder tooneel nog meer veraangenaamde !

Hoe dikwijls verlustigde ik mij in de befchouwing van alle uwe bekoorlijkheden! Hoe menigmaal zat ik bij de digte hut; bij den welbebouwden moestuin; bij de nimmer uitdroogenden beek; bij den noit ftilftaanden molen ; bij de ftaatige kerk , welke den top

van

Sluiten