Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. — Het gehecle Dorp fprak van zijn uitmuntend verftand. 't Was waar , dat hij de fchrijf- reekenen landmeet-konst verftond; dat hij de tijden en ver andering van het weder konde voorfpellen; ja zelfs ging de fpraak , dat hij zeer juist naar het wit konde fchieten. — De Predikant bekende zelfs volmondig zijne bekwaamheid in het redentwisten , want hij konde , zelfs wanneer hij overwonnen was, nog blijven voordredeueeren; terwijl de aanwezige, . luifterende boeren over zijne geleerde taal en donderende ftem verbaasd (tonden, en, hoe meer zij toeluifterden, zich zo veelte meer moesten verwonderen , dat zulk een kleen hoofd zo veel verftand konde bevatten'. — Maar al zijn roem is vervlogen; zelfs de plaats , waar hij zo menigmaal het flagveld behield, is vergeten.

Naast het gindfche doornbosch , welk zijne kruinen zo hoog verheft — waar de mijlpaal eertijds het oog van den wandelaar tot zich trok — lag in het dal het huis, waar • de krachtige drank den mensch bezielde; waar de grijze vrolijkheid en lagchende nijverheid gingen uitrusten ; waar de ftaatkundigen des Dorps, met een doordringend verftand, over's lands zaaken redeneerden, en nieuwstijdingen verhaalden , welke veel ouder, dan hun bier waren.

De verbeeldingskracht laat zich gewillig vinden, om mij de pragt van dit fpreekvertrek aan dezen ftaatigen oord te fchetzen. — De witte muuren; de met zand beftrooide grond ; de geverwde klok, welke agter de deur tikte; de kisten, tot een tweevoudig

ge-

Sluiten