Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■C 253 )—

mij zou een boekdeel moeten fchrijven, en dan nog mooglijk het gewigtiglte over 't hoofd zien.

Hoe zeer nu moet deze liefde , deze innigfte famimilie-verknochtheid verzwakt worden , wanneer Ouders en Kinders reeds vroeg van elkander fcheiden ; wanneer het Knaapje, reeds in zijn negende of elfde jaar, uit het vaderlijk huis verwijderd wordt; wanneer hij alle die ontelbaare toevalligheden moet mislen, in eenen leeftijd, waarin zij juist het meest en fterkst op hem werken? — De beste drijfveeren der kinderlijke en broederlijke liefde gaan met alle de duizenderleie , kleene en groote , bewijzen van ouderlijke en kinderlijke, broederlijke en zusterlijke liefde , volftrektelijk in eenen anderen leevensftand verloren, waarin zij, flechts zeer van verre , kunnen ontvangen en gegeven worden, Liefde is de tederfte plant van het menfchelijk leeven: zij kan alleen , door een aanhoudend vuur , tot haare oirfpronglijke kracht en fchoonheid opwasfen! Eén enkele kusch, ééne hartelijke omhelzing geeft haar oneindig meer voedzel , dan de fterkfte verzekeringen en krachtigfte bewijzen van tederheid, die van verre gegeven worden : zij mogen . op het oogenblik van mededeeling, eene kortftondige •pwelling van aandoening veroorzaken; maar ook, zodra dit oogenblik voorbij is, is de indruk verloren.

Hoe kan nu de ganfche volheid van kinderlijke en broederlijke liefde in het Kind ontwaaken, wanneer het zo vroegtijdig uit den fchoot zijner Familie geftooten wordt? Juist in dien leeftijd , waarin hij van zijne naafte Bloedverwandten verwijderd wordt,

II.D.IILS. R zou.

Sluiten