Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 257 j—

der werping gewoon was te volgen: hij vindt van tijd rot tijd langs hoe meer aantemerken op hunne vermaaningen : eindelijk — hij bekreunt zich niet langer aan hunnen raad, en volgt, in eene onervarene jeugd, alleen het geleide van loszinnigen, met welken hij verkeert, of wel zijne eigen driften. Ach! hoe onvruchtbaar wordt eerlang de grond, waarin zijne kinderlijke liefde eerst had behooren rijp te worden, en den voordeeligften oogst uitteleveren!

(*/ Vervolg hierna.)

R 3 iv.

Sluiten