Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( |fe j>-

f elegen, vraröm het volftrekt onnodig is, dat wij de Jeugd tot mededogen aanvuuren. V. Hoe zo?

K. Omdat, wanneer men de plichten der menschJieid eenmaal duidelijk en met overtuiging aanneemt; wanneer men in derzelver betrachting , van der jeugd af, geoefend is , het medelijden ook alsdan geene drijfveer of aanprikkeling behoeft, om tot alle daa.den van menschlievenheid en bermhartigheid gereed te zijn. Laat men nu voordaan het verftand aer jonge Lieden omtrend alle hunne betrekkingen , als fchepzels van God, als menfehen en als burgers, naauwkeurig onderrichten : — laat men hen onophoudlijk gewennen , om de daaruit voordvloiende plichten in hunnen kring te beoefenen , dan ook zuilen zij eenmaal, zonder juist mededogende te zijn, al dat gene, volgends het-voorfchrift van hun verftand, doen , tot het welk de zwakke aandoenlijke mensch, alleen uit medelijden, — dat is, volgends Zijn' hartstogt , of in andere woorden , uit zwakheid — gedreeven wordt.

V. Maar, gij vergeet juist, mijn Vriend, dat het verftand langzaam en zwak, de hartstogt daartegen fpoedig en krachtig werkt, en dat 'er in het menfchelijk leeven veele gevallen voor handen zijn , waarin tijd en omftandigheden geen lang overleg of uitpluizen gedoogen, maar een oogenbliklijk befluit, en eene even fpoedige uitvoering vorderen.

K. Ik heb u immers niet gezegd, dat men de Jeugd enkel in het naauw uitpluizen der zaaken zoude oefenen! En heb ik 'er eok niet bijgevoegd,

dat

Sluiten