Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Over de LECTUUR

der

SCHOONE KUNNE.

\^V^aar moet het met onze Nederlandfche Meisjes en Vrouwen eindelijk heen, wanneer de mode van lezen, op die wijze, als de hedendaagfche fmaak vordert, nog algemeener doorbreekt? Deze vraag doe ik mij zeiven dikwijls, als ik de eer heb, om met de fchoone Sexe in gezelfchap te zijn, en haare gefprckken zit aantehooren. Verwonder u niet, Lezer, dat ik deze vraag doe: houd mij niet voor een' zwaarhoofdigen mijmeraar, die op alles iet te zeegen heeft, en overal kwaade gevolgen vooruitziet: doe mij ook het onregt niet, van mij onder de vrouwenhaaters te rangfchikken, of gelijkteftellen met hun, die de befchaving der Vrouwen wraaken, en haar flechts als flaavinnen der Mannen willen aangemerkt hebben. Zoo verre is het hier af, dat ik geene voortreflijkheid der Mannen boven de Vrouwen erkenne, en het Oosterfche despotismus als

eene

Sluiten