Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—■( 28o )—

vinden; daar de anderen , zo zij genoemd willen worden, tot iet anders haare toevlucht moeten nemen.

'Es is nog eene derde zoort van Lezeresfen, welker lectuur zich niet tot afgetrokken wijsbegeerte — waarvoor , eigenlijk gezegd , de vrouwlijke zielen niet geftemd zijn — maar tot de gefchiedenis , dichtkunde, en 't gene men fraaie letteren noemt, bepaalt. Ik geloof voor mij, dat dit het vak is, waarvoor de Vrouwen bereekend zijn , en waarin zij de meefte vorderingen maaken zullen. De ondervinding leert, dat zij hierin vrij wat gelukkiger flaagen , dan wanneer zij het waagen , om over de fchriften van Leibnitz, Descartes , en andere Wijsgeeren, te oordeelen. Wanneer zij zich met afgetrokken wijsbegeerte bezig houden, doen zij het zeer zelden met den regten fmaak, en meestal om den naam van Scavantes te verkrijgen: integendeel, vinden zij, die zich met de fraaie wetenfchappen onledig houden, daarin dikwijls een waar, wezenlijk , en beflendig genoegen , dewijl zodanige oefeningen met het vrouwelijke geftel veel beter overeenkomen.

Dezer laatfte zoort van Lezeresfen ' zou ik boven anderen verre weg den voorrang geven , indien zij, naamlijk, haare oefeningen tot haare uitfpanning , en niet tot haar hoofdwerk , maaken. — Gij, Moeders , zoekt, zo gij wijs zijt, aan de zielen uwer Dochters eene zodanige richting te geven ; fchikt haar vooral zulke boeken toe , welken haaren fmaak , ten dezen aanzien , kunnen vormen: maar houdt tevens toch altijd in het oog, dat zij, ten eenigen tijde , goede Vrouwen , Opvoedfters van Kinderen , Huisbeftuurfters moeten worden! VI,

Sluiten