Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 317 )— B IJ L A G E (E.)

REDEVOERING

over

de nadeel en der Onkunde, haare oon, zaken en de middelen ter haarer

verbetering,

Menschlievende Hoorers en"HooREREssEN!

Ik ben geheel verwondering , geheel aandoening I Wie, die zelf denkt, begrijpt dit niet? _ De plaats waar ik thans fta-de bijzondere plechtigheid van dit «ur - het aanzienlijk gezelfchap, bier tegenwoordigde taak, mij opgelegd _ de overtuiging van mijne onbekwaamheid - ziet daar de redenen van mijne verwondering - van mijne aandoening! Dan, de last « mij opgelegd, en ik heb denzei ven met gewilligbeid op mij genomen , fchoon overtuigd, dat veelen mijner Medebefluurers, daartoe, meer bekwaamheden bezitten. Niemand echter, dit zij mij geöorIofd, te jeggen , kan met meer vuur bezield zijn voor de belangen van dit Inftituut - niemand kan meer wellust gevoelen, bij deszelfs gelukkigen voordgang en de plechtigheid van dit uur, dan ik. Trouwens moet mijn hart niergeheel gevoel, geheel blijdfehap zijn, H.D.IH.S. y

Sluiten