Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 324 3—.

luk ? «■ Althands, zo het waar is , dat het geluk niet alleen beftaat, in goederen te bezitten ; maar voornaamelijk , om dezelven wel te.beftuuren en aanteleggen. — Dan , vraag ik , hoe is de onkundige tot het een en ander bekwaam? En leert de ondervinding niet dagelijks, dat de onkundige of tot verkwisting of tot gierigheid overhelt, en is hij , inheide opzichten, niet ongelukkig voor zich zelf, en een fchaadelijk voorbeeld voor zijnen Naaften? — Als Regent, is hij ongefchikt om te voldoen aan eed en plicht; — hij wordt niet zelden de fpeelbal en het voorwerp van befpotting zijner mede-Regenten; en ftaat geduurig bloot voor de verleiding van eigenbaat zoekenden. — Is hij overlaaden met eertitels .; Hemel! welk eene zotte vertooning ! In welk een befpotteliik licht komt hij voor, zo lang de overtuiging heerscht, dat niet de titel, maar de deugd en het verftand , den Mensch waardig en nuttig maakt "Voor de menfchelijke zamenleeving! —

En is de Onkundige in het geval, van, met eenig beroep of handwerk, zijn tijdelijk beftaan te zoeken; aan hoe veele moeite , berisping en fchaade ftaat hij niet geduurig van wege ztjne onkunde bloot? Is hij onkundig In zijn beröep; hij zal, als werkman befchouwd, met veel meer moeite en kosten , flegt werk, maaken , en zich, geduurig, aan de berisping van anderen, zelfs van zijne Vrientren, blootftellen. Niet zelden is armoede en verachting het lot zijner vergelding. — En verfpreidt zich de voorgemelde Onkunde tot het Algemeen, gelijk door den tijd het gevolg moet zijn, ook dan is niets anders,

dan

Sluiten