Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 6s )~

Wanneer men nu daarbij in aanmerking neemt dat d'e M«trch,Ppii de boeken, welken voor minder, dan de helft van den ^Jn laat verkoken, en zich aiIe mooglijke moeite geefc om haare fchriften in handen té brengen van hun voor welken deze]ven be(temd ,

P«Jvm haare verdienftelijke werkzaamheid, best ~ fthikt is, om de onkunde en de daaruit voordvIoS ende ongeregeldheid en zonde aftebreken, en kennis e» deugd onder de Menfehen van allerleie ftanden

^ ^Maatfehappiiee:: gen laster, een,ge vervolging verdienen? Wat ze* »k! verdient ze'niet veeleer alle onderfteuning, alle* «nmoedigtag en lof? Of zoude iemand onzer hieraan nog kunnen twijfelen, die weet, welke heiilooZe g" volgen de -Qnkund, naar zich fleept, en dat de voor naame reden dier algemeene onkunde in het verval en de flegte gefteldheid der Schooien te zoeken is <'

ZZ^' *ZAk a!Ie!' kUnnCn fW»n> ^ze Maatfehappij alz.ns nuttig, ,a het éénige en beste middel ter ftopping veeier bronnen van verdriet en ongeluk 2>J, en of zij dus, bij iederen Christen, bij iederen

rechtgeaardenMenfchenvriend, alle aanmoediging, alle onderfteuning verdient! Zulk eene twijfeling Toehoorers! te onderftellen, zoude eene be.eédigin, ziin "wer oprechtheid en menfchenliefde. - Wrs-dat * het nog eens kort te zamen vatte - het waare grondbeginzel dezer Maatfehappij was, en is noit anders geweest, dan, om, op eene alzins onpartijdige Ml**, zonder zich, zo t»i„ met Burgerlijke, ah Ker-

Sluiten