Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 34* )-

{ om gelukkig te zijn? — De andwoorden , welken

men op deze vraagen te verwachten heeft , zullen gewislijk afhangen van de denkbeelden, welken men zich vormt van het menfchelijk geluk. Varro telt niet minder, dan tweehonderd en tagtig verfchillende gevoelens, welken, tot in zijn' tijd, nopens dit ftuk plaats hadden: doch men heeft , zeer te regt, opgemerkt, dat dé bron eener zo groote verscheidenheid van gevoelens daarin te zoeken zij, dat men het geluk van den Mensch , in één vast punct, heeft willen doen beftaan, terwijl zulks, daartegen, een zamenweefzel en gevolg zij van menigvuldige en onderfcheiden gezonde begrippen , beginzelen en handelingen, 't Was ook daarom voor Lucianus geene moeilijke taak, de gevoelens der Wijsgeeren in dit opzicht te wederleggen : althands, het is, in alle gevallen, gemaklijker aftebreken , dan te bouwen.

Geluk is, in zekeren zin , een onbepaald woord , en hangt, in zeer veele opzichten , af van de begrippen en behoeften der Menfehen. Dit alleen kan men, naar waarheid , zeggen, dat niemand gelukkig is, of zijn kan , die in zich zeiven meer onvolkomenheden , dan volmaaktheden, ontwaar wordt. Tot het geluk wordt, volgens eenpaarig begrip van alle Menfehen , een toeftand verè'ischt, waarin het genot de ontbeering oneindig overtreft , zoo zelfs , dat het denkbeeld van mogelijke onheilen niet in ftaat moet zijn , hetzelve te verftooren. De volkomenheden moeten, in 's Menfehen oordeel, zeer verre het overwigt hebben boven de onvolkomenheden, anderszins

kan

Sluiten