Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooröordeelen en tegenftreevingen, voor zich. zeiven ongelukkig is; juist om die reden , omdat hij in zijnen ftaat meer onvolkomenheden , dan volmaaktheden, vindt, en dikwerf daadelijk gewaar wordt: hij vindt in zich zeiven zekere ledigheid , welke hij buiten ftaat is, aantevullen , en zonder welke aanvulling, echter, hij onmooglijk vergenoegd zijn kan, en in zo verre vormt de beoefening der deugd , juist niet altijd zeker , een waar geluk. Met dat allws , is het aan de andere zijde onbetwistbaar, dat niemand voor waar geluk vatbaar is, dan die een deugdzaam charakter bezit; — een deugdzaam charakter, dat geenszins, nu of dan, eene goede, eene in't oog lopende, eene fchitterende daad verricht; maar dat aan zijne, éénmaal op goede gronden aangenomen, beginzelen getrouw is , en dezelven, in alle gevallen des menfchelijken leevens , waarlijk beoefent. Hij, die flechts deze of gene deugd bemint, en daartegen de eene of andere wanvoeglijkheid of ondeugd in zijnen boezem koeftert, kan zich zeiven flechts van eene enkele zijde met genoegen befchouwen. Naauwlijks flaat hij de andere zijde van zijn charakter gade, of hij moet, natuurlijker wijze, veel meer onvolkomenheden, dan volmaaktheden , ontdekken; ja, hij zal zich zeiven veröordeelen. De betrachting eener enkele deugd, met verwaarlozing van veele anderen, kan nimmer zuiver wezen. Het charakter, welk in den grond regtfchapen is, houdt alle zijne verplichtingen even heilig , en 't is alleen bij de gewoone zwakheden der menfchelijke natuur; 't is alleen door eene enkele overijling , dat het Z 3 fchul-

Sluiten