Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 366 )-

dit zijn, zo als het wil; zie gij alleen, op welke wijze zij hun lot hebben verdragen! Zijn zij dappet geweest; ftreef naar hunnen heldenmoed! Zijn zij laf tn verwijfd geftorven; dan is 'er niets aan hun

verloren." (*)•

De geheele plaats van dezen uitmuntenden Wijsgeer verdient ongetwijfeld gelezen te worden, en het onderfcheid tusfehen die fterkte van geest, welke den mensch verheft, en die ongevoeligheid, welke den menscb vernedert, en welke aan de Stoicijnfche wijzen, zo geheel ten onregte, wordt aange. wreeven, zal middagklaar blijken. De nuttige èn bevallige lesfen, welken hij voorfchrijft, ter verkrijginge dier rustige gefteldheid, dier waare grootheid van ziel, op welke de wisfelvalligheden des leevens niets vermogen , verdienen zo wel verwondering, als beoefening. Zonder haar beftaat 'er geen held in den krijg, geen groot man in het ftaatkundige, geen overwinnaar van rampfpoeden. Zij vervult ons met eerbied voor den grooten Frederik en andere verè'erenswaardige Mannen, die groot waren ia hun leeven en in hun fterven.

(*) Simeca dt tranquill. anitni, cap. 15.

Sluiten