Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C )-

door hun gewigt, door hunne klaarheid en door eene gemaklijke uitvoering. eerste Regel. Gelijk alle beöefening^n van zin» aeliike gewaarwordingen, in het algemeen, eene daadeliike medewerking van het verftand vorderen, geve men, inzonderheid bij de opwekking van het mededogen, zorgvuldig acht, dat de ligchaamlijke trachten aan de eene. en het verftand aan de andere zijde, geenszins door een hartstogtelijk gevoel overtroffen, maar door eene evenreedige werkzaamheid in dier, voege verfterkt worden, dat zij tegen hetzive naar behooren opweegen. — Met andere woorden: willen wij onze Kinders deelnemende en medelijdende maaken — en wie zal zulks, zo wel ter bevordering van hun bijzonder genoegen, als van het heil der maatfehappij, niet verlangen? — laat ons dan ook, naar maate wij hieraan arbeiden, even zeer werkzaam zijn , om hunne ligchaamen hard te maaken, hunne zenuwen te verfterken, en hun verftand op allerleie wijze te oefenen en te verlichten, opdat de vastheid van hun ligchaamsgeftel beftand zij tegen de werking van overweldigende aandoeningen, en hun verftand te gelijk niet worde verhinderd, om, bij elke aanleiding tot mededogen, de maat en de wi'ze van i~u pb>'tooning, met een bedaagd en rijp overleg, te bepaalen. Het ligchaam kan niet onaardig veryeleeken worden bij een Schip; waarvan 't verftand het roer en de gevoeligheid het zeil is. Wilt gij gelukkig vaaren, zorg dan vooral Voer bet eerfte, eer gij het laatfte wilt laten werken, |)e Schipper, die, bij een ligt gebouwd of lek.

Schip »

Sluiten