Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111. IETS

OVER. HST

SNOEPEN der. KINDEREN,

JTlet fnoepen der Kinderen , op zich zelf befchouwd , is geene ondeugd, bovenal in de eerfte jaaren der kindsheid. De eerfte Jeugd, weten wij, ontvangt, van den fmaak alleen, aangenaame gewaarwordingen. De overige zintuigen verfchaffen haar nog geen eigenlijk gezegd genot. Intusfchen kan deze neiging tot eene misdaad worden, door de weelde vaii Ouders of Opvoeders. Zij blijft dikwerf den Kinderen zoo lang bij, dat zij, ter voldoeninge van hun zinnelijk gevoel, de ftrafwaardfgfte middelen, zo als bedrog en dieverij , te baat nemen, en in zulk een geval zijn de gevolgen dezer, in den beginne onfchuldige, neiging indedaad rampzalig. De ondervinding leert, dat dezelve bij de vrouwelijke Kunne veel fterker en aanhoudender is, dan bij de mannelijke Sexe, en de reden daarvan is zeer duidelijk, omdat de eerfte, naamelijk, in de zorg over het huishouden dagelijks aanleiBb ig dingen

Sluiten