Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 4»9 )—

T h e 3g e s. Uwe gezegden zijn fchoon , A r i s T o n. Mogt onze Staat eenmaal tot dit geluk komen! maarwanneer zal dit mogelijk zijn? — wanneer zal dit gebeuren?

Ariston. Dierbare The3 ges,— dan — wanneer onze Vorften zullen begrijpen , dat het Volk niet om hen, maar zij om het Volk zijn; wanneer 'er geene hovelingen, geene vleiers of flaaven meer zijn zullen: wanneer de vrijheid, ftraffeloos, met een opgericht hoofd zal wandelen ; wanneer de belooningen het deel der deugd zullen geworden zijn, en, eindelijk, wanneer het menschdom zich in zijne regten herfteld zal zien. Waarom licht die dag niet fpoedig voor ons aan! Maar ik vrees, dat hij nog verre verwijderd is, en dat dit gefiacht hem — nimmer aanfchouwen zal. — —

Dd s vr.

Sluiten