Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111.

Over

OUDE en NIEUWE GRONDREGELEN

omtrend het

ONDERWIJS der KINDEREN

in den

GODSDIENST.

„■iLiOdra een Kind flechts begint te ftamcren, moet men het leeren bidden, opdat zulks eene gewoonte

f worde! — Men moet het heiligde aller gebeden —

E het onze Vader enz. — voords allerleie Bfjbelfche korte fpreuken, dichtelijke gezangen enpfalmen, zoo vroeg, in deszelfs geheugen drukken, als het flechts

F praaten kan! — Zodra het Kind de letters kent, moet men het in den Bijbel leeren lezen, opdat het

\ zeer vroeg met Gods woord bekend worde! — Zodra het vaardig lezen kan, moet men het gewennen , om dagelijks in den Bijbel te lezen, en wel van den beginne tot het einde, zonder eenige uitzondering; gelijk mede dagelijks een bepaald gedeel¬

te

Sluiten