Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 49S >-t

bonw der huishouding in duigen vallen, ook heilig moet in acht genomen worden.

Terwijl onze regelmaatige Huishoudfter in de Keuken bezig is, word(en de Kinderen uit het bed opgenomen, aangekleed en met een eenvoudig voedzel verzorgd , en na dit ontbijt der Kinderen , welk ten negen uuren moet geëindigd zijn, beginnen derzelver leerüefeningen , of met behulp van eenen Leermeefter, of door den mond van Charlotte zelve, die haar hoogfte vermaak daarin ftelt, dat zij haare Kinders, althands tot de agt of tien jaaren , zelve helpt onderrichten. Ja, zelfs dan , wanneer haare Lievelingen door verfchillende Leermeefters onderweezen worden , laat zij niet na, om, eiken dag, twee uuren te belteeden, met hunne vorderingen in de wetenfchappen te onderzoeken, en hen tot werkzaamheid en ijver aantemoedigen ; vooral dan, wanneer zij geen tijd heeft, om de lesfen zelve bijtewoonen , 't gene zij , echter , zo zeldzaam mogelijk nalaat , terwijl zij ook alsdan uitdruklijk bevel gegeven heeft, dat zij volftrekt voor niemand te fpreken is : gelijk zij ook , in 't algemeen , haaren gezetten regel ftriktelijk in acht neemt, om des morgens geene bezoeken te geven of te ontvangen. Schiet 'er vóór den maaltijd nog eenige tijd over, dan wordt dezelve met fpeelen en vermaaken doorgebragt , die beweging van het ligchaam vorderen, waarin ook onze Charlotte altijd haar aandeel neemt.

Na den maaltijd , gaat zij met haare Kinderen eene wandeling doen, of, wanneer het weder zulks

«iet

Sluiten