Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c 501 y-

Mogelijk zullen veelen mijner Lezeresfen, op het lezen dezer fchets, van derzelver naarvolging worden afgefchrikt , uit hoofde van het moeilijke en te gelijk verdrietige , welk haare verbeelding daarin waant te vinden: en, in de daad, voor haar, die in luidruchtige vermaaken alleen fmaak vindt , js het leeven van Charlotte zonder vreugde; maar welke Vrouw is 'er , die naar waarheid getuigen kan, dat zij in eene geduurige opvolging van zin« nelijke geneugten — ja zelfs, in eene vlijtige w aarneming van andere huislijke bezigheden, dan die van Charlotte — waare,, reine vreugde gefmaakt heeft? — Hoe zal eene Vrouw, die of onkundig van de waare plichten des huwelijks leevens , of welker hart geenszins voor zuiver genoegen geftemd is; — hoe zal deze immer in ftaat zijn , om , in haaren uitgeftrekten kring , werkzaamheid , leeven, lust , vreugde en zegen te verfpreiden? — Zij alleen, die haar leeven zo aanleggen, als Charlotte;— zij alleen, die oplettende zijn op alles; die alles behoorlijk regelen; die in alles eene juiste orde in acht nemen; deze alleen kunnen zelve gelukkig zijn en gelukkig maaken. Haar vrolijk gelaat toont ons den vrede haarer ziel; zij gevoelen die ftreelende aandoeningen, welke voor eene verdwaasde Vrouw geheel onbegrijplijk zijn, en, in geval van wederwaardigheden , van welken geen fterveling, geen huwelijk bevrijd is, vinden zij, met een vrolijk en vergenoegd hart, overal bronnen van troost, overal middelen, om het zwaarfte onheil zelfs met die gelatenheid te dragen, welke haar , midden in de tegenfpoed, gelukkig Kk 4 maakt. —

Sluiten