Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5=9 )-

*

Het grootfte gedeelte van 't Menscüdom betreedt zijne eerfte jaaren, om in de laatften ongelukkig te zijn.

* ' ' '•

Wat is de belooning der verdienfte? — wat langer te leeven in de gefchiedenisfen, en korter op de aarde.

Vreest, iet te doen tegen den wil van dien God, dien gij lief hebt, en gij zult niet gaarne iet doeü tegen dien God, dien gij vreest.

Dat uwe Gebeden vermenigvuldigen met uwe gebreken, en uwe Dankzeggingen met de Zegeningen.

*

Zwijgen toont de wijsheid van een' dwads; bet fpre-> ken de wijsheid eens verftandigen.

Spreek wel,offpreek niets! Worden anderen niet beter door uw zwijgen, zij zullen dan ook niet flegter worden door uwe reden.

Niemand is vergenoegd met zijn ftaat, al is het de beste; noch onvergenoegd over zijn verftand, al is 't bet flechtfte.

Mm i

Sluiten