Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

KOOPMAN van BAGDAD.

(Eene Arabifche Vertelling,')

\T

V an wege zijner onnoemlijke fchatten , en niet minder van wege zijner gierigheid, was Karasan door gansch het Oosten bekend. Even geli k , door ftaal en vuurfteen, een vonk uit de duifternis geflagen wordt, zoo ook was zijne afkomst onbekend: een arbeidzaam geduld alleen, en aanhoudende vlijt, hadden hem rijk gemaakt. Zo lang hij arm was, hield men hem voor edelmoedig: met zijnen rijkdom, echter, wies zijne hebzucht. Hoe minder hij zijn geld gebruikte, des te meer beminde hij het. Met het toenemen van zijn vermogen, verminderde zijne zucht tot weldaadigheid , en de tijd, die zijn hoofd foet eene grijze kracht verflaalde , verdoofde ook zijn hart voor alle mededogen. Zijn huis opende zich nimmer voor de>n vreemdeling: zijne hand ftiet den behoeftigen terug.

Mm 3 Bij

Sluiten