Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ DRAGEN

TOT HET

MENS CHELIJK GELUK, i.

NAARSPOORING

van het

CHARAKTER der LUIDEN, die ALLES VERACHTEN.

(jrelijk 'er Menfehen zijn, die alles prijzeti, zo zijn 'er ook veelen, die op alles, wat hun voorkomt, iets te zeggen hebben.

Zwaarmoedigheid, uit ongefteldheid des ligchaams, uit zieklijkheid , of uit de ondervindinge der geesfelflagen van de Fortuin, geboren, is bij veelen de bronwel van dit lastige charakter. De zwaarmoedige befchouwt iedere zaak van haare zwartfte zijde; zijn beneveld oog belet hem, den natuurlijken glans der dingen zuiver te bezien, niaar vertoont hem denzelven altijd vermengd en met valfche kleuren. 'Er zijn veele redenen , welke den ouderdom dikwijls (om niet re zeggen, doorgaands) min ©f meer zwaarILD.VLS. O o moe-

Sluiten