Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

DeZORGder OUDEREN omtrend de GESCHRIFTEN, welken hunke KINDERS LEZEN, als een VOORNAAME PLICHT der OPVOEDINGE beschouwd.

D e keus der Boeken, welken men aan Kinderen in handen geeft, is eene afiergewigtigfte bijzonderheid in de Opvoeding. Alle Ouders en Opvoeders behooren op deze gewigtige zaak ten hoogften bedacht te zijn; naardien de zielen der Kinderen voor kwaade zo wel, als voor goede indrukzelen , vatbaar zijn, en het lezen van boeken, niet minder, dan het aanhooren van gefprekken , op Kinderen zeer grooten indruk maakt.

Dan, helaas! hoe veel reden is 'er voor den Menfchenvriend , om het gebrek, welk, ten dezen opzichte , in onze eeuw plaats heeft, te beweenen!

Ik fpreek thands niet van die Ouders, die hunnen Kinderen flegte boeken, waarin Godsdiensten Deugd worden aangetast, moedwilliglijk in handen geven , en 'er eene eer in fchijnèn te ftellen , dat huime K'nders hun zeiven , al vroeg, in losbandigheia van gedrag en denkwijze gelijk zijn. Gelukkig is het voor de maat-

fchap-

Sluiten