Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( «o4 }-

nen zij vatbaar zijn voor grootmoedige zelfsverloogchening, het edele kenmerk van hun, die waarlijk deugdzaam, en waardig zijn, om hunnen Medeburgeren ten voorbeelde te worden voorgefteld? Het geweldig geroep en de fterke aandrang der noit verzadigde begeerte en der fterkwerkende ijdelheid, vernietigt alle rust en orde, verflikt den fmaak voor groote dingen, en verdooft langs zo meer de vatbaarheid voor het gevoel van billijkheid en wijsheid. De bedorven verbeelding zoekt geftadig, zonder ophouden , naar nieuwe middelen , om de zinnelijkheid te bevredigen, en het genot der dingen telkens aftewisfelen. De fchoonfte voordbrengzels der natuur hebben voor zulke Menfehen fchier geene aanloklijkheid , hoe genoemd : zij walgen van derzelver eenvoudige , edele geftalte. Al wat gekunfleld en van de natuur verwijderd is, lagcht hun aan. Eigenzinnige wenfehen worden bij hen behoeften, en zij kennen geene andere drift, dan die van de fchandelijkfte eigenbaat.

Die harten zelfs, welken door de Natuur tot heiligdommen der deugd en bewaarplaatfen der onfchuld en reinheid van zeden, bijzonderlijk fchijnèn gefchikt te zijn, worden door dit verderf der weelde aangefloken en verpest. In vorige dagen, was de gewichtigfte bezigheid der Vrouwen, opzicht te hebben over het huishouden, en over de opvoeding van Kinderen, Vorstinnen zelve fchaamden zich dit gewichtige werk geenszins, maar fielden daar heuren roem in. Zoo ook flrekten de Vrouwen voormaals aan de Mannen tot gewichtige medehelpflers: zoo grondvestten zij de wel-

vaard

Sluiten