Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

ABUKASEM; or,

Het iï altijd GOED, dat men IETS GELEERD heeft.

(Eene Oosterfche Vertelling.')

Jt\.bükasem was de oudffe Zoon van zeker voor* naam en rijk Man te Balfora, eene Stad in Perjië'n. In zijne jeugd, wilde hij volftrekt niets leeren, Nergends fchepte hij vermaak in, dan in rijden en jaagen. Het lezen en fchrijven zelfs hield hij voor onnut. „ Waarom," zeide hij, „ zou ik iet leeren, dat mijne Slaaven voor mij kunnen doen? Waarom zou ik mijne jeugd aan zodanige bezigheden opofferen , welke mij in mijnen ouderdom geen het minfte nut kunnen verfchaffen, daar ik toch rijk genoeg ben?" •— Dit waren zijne gewoone verontfchuldigingen , wanneer hij tot eenige oefeningen werd aangefpoord. Dan, daar hij echter een goed sjatuurlijk verftand bezat, kostte het zijnen braaven

Va-

Sluiten