Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

De tVoif, de Herdershond en de Kudde. (Eene Fabel in Dichtmaat.) ^91 Gedachten bij het Graf der Dichteresfe , Lu-

CRETIA WlLHELMINA VAN WlN-

ter , geboren van Merke n. 389

Bedenkingen over de Geóorlofdheid van het Oorlogvoeren. 47*

Charlotte en Laura. (Fragment van een Gefprck tusfchen Mevrouw D. en haare Kamenier.) 4ö*

Het Bederf der Treden, de vrucht eener al te toegevende Opvoeding. (Dichtftuk.) 4^4

Themire in den Zomeravond. (Eene Romance , op Muziek gefield.) 486

De Panding, (Gefprek van een' Boer met zijn' Vrouw, des avonds, in hun flaapvertrek.) ' 573

De Edelmoedige weldaad. CEchte Anecdote van

den Hertog van Montague.) 57<> De Opftending. (Dichtuuk.) &°

Sluiten