Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c =4 >—

die verregaande verkeerdheden en gebreken , welken «j, en ieder eerlijk mensch , in hm. moeten verfoe.en. Een werk van dien aard (*) heeft ons de verdientelijke Heer S a l z « a « N, i„ Duinchland jréfc. verd. Bij het fcheczen van jeugdige charakt'erf en voorvallen uit het gewoone leeven, i, zijn voordragl leevendig, fchertzend en zoo tretend, dat niemand * kracht zijner fcherts kan loogchenen. Hij verkoos zulk eene manier van voortellen, om den meeten «vloed ie maaken, en ook wi, zullen, met hetzelfde oogmerk, van hem, hier c„ daar, eenige fchetzen overnemen.

Middel, om zich bi, de Klxders

gehaat tC MAAKEW.

De kieene Lotje vond den bloemtuin van haar' Vader vol met de fchoonte violette,,. „ Hal" riep 3 Va" VrCUSde: n hier ziJ" *™ -choone bloemp jens. Nu wil ik mij„ geheele fchort vol plukken

SSSi^r raikCr V0OT W Moeder.» Onmtddellnk viel zij oP de knieën, eil plukte, raet

de grootte vaardigheid, haar fchoot vol, pIaatte

* Moede;,o;:„tt;rrs~

nenl'» ^ P fê* eff ^ k»'i« verdie-

Om

dSiifr^ *" ei"Cr "Wrmwftig'* Erziehuns ter hinder, hl tan 1788. *

Sluiten