Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 37 )-

zwaare en al te warme bekleedzelen, juist, eene tegengestelde werking oefenen. Hoe zeer dezen de uitwaazeming, in den-beginne, fchijnen te bevorderen, valt echter de uitwaazemende Hof op de huid terug, omdat dezelve niet behoorlijk vervliegen kan; zij zet zich vast aan de buid, wordt dik, en veroorzaakt eene daadelijke verftopping voor de volgende floften. Is nu deze verltopping van eenen lange» duur, dan wordt zij ook doorgaands gevolgd door zinkingen, gezwellen en fchurft, welke dikwerf hardnekkig zijn in de genezing, en zal, bij de minfte aanleiding in het vervolg, weder ten voorfchijn komen.— Laat de zorg voor het hoofd, derhalven. geëvenredigd zijn naar de plaats, in welke het zal uitwaazemen. Richt de bekleedzelen naar eene minder of meerder warmte; en zorgt bovenal, dat de matige warmte, welke voor de gezondheid van het hoofd zoo noodzaaklijk is, geenszins in eene broeijing ontaarde. Deze regel is indedaad van een zeer aanmerklijk gewicht, en, wanneer men daarbij voegt eene dagelijkfche wrijving met eenen zagten fchuijer, en eene behoorlijke wasfching met eenen zuiveren linnen doek, kan het niet misfen, of hij moet den besten invloed maaken op de ontwikkeling en groei des geheelen ligchnams.

Dezelfde buitenfpoorige zorg heeft insgelijks plaats ten aanzien der Voeten. — Immers, zij mag met reden buitenfpoorig genoemd worden , welke eenige wezenlijke, en doorgaands zeer lastige, ongemakken ten gevolge heeft, van welken wij reeds te voren gewaagden. Dat Moeder of Baker zorgvuldig acht geeft , C 3 om

Sluiten