Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( S2 )-

voor zich eene bron van genoegen of voordeel tf zoeken.

Koe zeer, echter, dit gebrek veld gewonnen heeft, blukc duidelijk uit de gewoone wijze van verkee•rmg: het ^hild, waaragter de

>everaars voor het kaartfpel zich verdedigen, * het gewone dnizendmaa! 0Pg,crabde

« w, ^ ^ andsren tt praaten.

^J-(^it ~ -keien duizen-

«««». ft*V*.J in zich zeiven geen ander fonds bezitten , o» den gezelfchappen genoegen en ,eev4 b j te

OS da";~ °f F» * -eten

n n,d, of zondig, 0f nutteloos en kinderachtig d oggen; hieruit zIec men, hoe beiagchlijk h« ZlU beW',Zen hengen, die /, ƒ betoog ,

eenentnaale, uit de gezel.chappen verb len en h h»tften nutteloos, verveelend , 1 fZlZ worden zijn, door het veel e £j53fflf ^ vlli te algemeen invoerpn van ee„ onnozel kaartfpel, dat- welk eene eer" tijdverdrijf van eenen krankzinnigen KiSbtó ' 7 gevonden. - Efl wat zij[, fiftfl^f-^P^ -ders, dan jggfi "»«

bekwaam worden, om zich m " ™deD' «noe-ingen van fej ^ \ overal zich verveelen «ouden, die

fchnndelijke 'ó,' ' ? *' ' raet d««Ifs

verfcbHld ga ° ' 'S a!Iee" 3an de ^

Een

Sluiten