Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 86 )~

den dood: doch vrees liever fchande en veracI, dlC ë" Weet' *• U tederst bemint, moorddaad.g het leeven benam, dan dat Gij, ui

d«, d.ea G„ aa, het Vaderland gezeten hebt!"De Heet B-itLtj werd getroffen, hernam zijnen »o«d, en het is bovenal door zijne ijverige medewerking dat de zaak der vri>id, in Frankrijk, vaderhand zoo verre gevorderd is.

Sluiten