Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 106" )-

wJj verzinnen omftandigheden , welke ten minften zoverre wij naderhand befpeuren, met onzen werkIijken toefiand geheel geen verband hebben, en waarvan ons voorheen nimmer iets in den zin is gekomen. — Dit alles hangt voords onbegrijplijk veel af «n is oneindiglijk verfchillende , naar mate van den ftaat van ons ligchaam en van onze gezondheid. Zij» wij regt gezond; wij droomen weinig. Hebben wij eens recht leevendig, of veel gedroomd; wij zijn dan, h'j het ontwaaken, moede en krachteloos. Hoeveel ls 'er in dit alles niet, welke wij niet verklaaren kunnen!

Sluiten