Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

IETS

over.

ONVERSTANDIGE OPVOEDING

([Vervolg van bladz. 30.)

Middel , om zich bij da Kind km

gehaat te maaken.

Reeds in ons vorig Nommer, gaven wij twee voorbeelden aan de hand, hoe Ouders , wanneer zij hunnen Kinderen een blijkbaar onrecht doen, zich ook bij dezelven daadelijk gehaat maaken , ' en wel zoo , dat de infchiklijkfte goedwilligheid, naderhand, buiten Maat is, deze eenmaal gekiemde zaaden uitteïooien. Ditzelfde heilloos gevolg is ook, alsdan, allerzekerst te verwachten , wanneer de Ouders onbezonnen genoeg zijn , om de Kinders tegen één' hunner bevreesd , of afkeerig te maaken: wanneer zij ongevoelig zijn voorde kinderlijke liefkozingen, zonder" aan derzelver blijdfchnp , of vermaaken , deel te »em?n ; wv-m^r zij hunnen Kinderen onfchuldigo

ge-

Sluiten