Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( io8 )—

geneuchten weigeren, 0f met 'dezelven den fpot dr,ven;en, eindelijk, wanneer zij der Jeugd iet trachten w.j, te maaken, van welks onwaarheid dezelve naderhand overtuigd wordt.

W ;nn;deDkende p HiièoTTB was gewoon, haare Kinders meestal door bedreigingen ,e regeeren. N^wiijh „gchten praatten of fpeelden zij wat te bmttfr! deeden zij het een of ander,

welk haar mishaagde, of zij riep:,, ja, onze lieve Heer hoort en ziet het wel! _ De lieve God zal H wel vinden, en u zekerlijk in de hel werpen' _ ^ beloof u, ik zal het uw' Vader vertellen, en die zal u wel „taffen J - Als gij het niet terflond laat, dan zal de Bullebak komen , en u in het water fmijten! _ Het jammerlijk gevolg hiervan was, dat de Kinder,, zelfs in hunne rijpe jeugd, God als een gefireng en willekeurig Wezen befchouwden ; hunnen Vader, niettegenftaande de flerkfte blijken van een K.nderlievend hart , nimmer oprechtelijk beminden en een fchrik voor het water behielden, die hun ver' blijf des zomers op het land onaangenaam maakte en éétf hunner, daadelijk in het water vallende, bij', kans het leeven zoude gekost hebben,

*

De Heer N. was een zeer eigenzinnig Man. Ia eenen vlaag van gemelijkheid , ontzag hij zich dikwerf niet , zijne Kinders onverdiend te kastijden. Meestal moest zijn' Dochtertje zulksbezuuren; doch, hoe jammerlijk werd dit onheil nog daardoor verdubbeld, dat dit Meisje in haare Moeder eenen fleun

van

Sluiten