Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ DRAGEN

tot het MENSCHELIJK GELUK, i.

MENSCHKUNDIGE WAARNEMINGEN

ten behoeve

van jonge juffers.

Gevolgd naar den Heer Campe, en briefswijze medegedeeld aan Charlotte P***.

De Vaderlijke Raad van den beroemden Heer Campe aan zijne Dochter, door Ons in eenige Nommers onzer Bijdragen medegedeeld, heeft veelen rechtfchapen' Ouderen, zo als Wij met genoegen vernomen hebben, te zeer behaagd, dan dat wij niec gaarne in ons Maandwerk eene plaats zouden verIeenen aan het Vervolg, welk de genoemde Duitfche Geleerde op zijnen Vaderlijken Raad gefchreeven, en één onzer geachtte Correspondenten, ten behoeve zijner Dochter, naargevolgd, en de goedheid gehad heeft, aan Ons te doen toekomen. Wij twijfeIII. D. III. S. O len

Sluiten