Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

B IJ ZONDERHEID

wecens eene

ZWANGERE VROUW.

{Eene echte gefchitdenis.)

Amfierdam, 28 Januari} 1790.

Mijne Heeren!

In een zeer geacht Hoogduitsch werk, las ik het volgende verhaal van den Heer Tiemann , Kamerraad bij de Mindenfche Krijg- en Domeinkamer, gedagteekend Minden 13 September 1785, en oordeelde, dat hetzelve, in uwe Bijdragen, voegzaam eene plaats zoude kunnen beflaan; naardien het , offchoon de aandacht der Geneeskundigen inzonderheid vorderende , onder het oog van ieder'. Menfchenkenner verdient gebragt te worden , en moogli^k PJijchoh' gisch , zo wel , als Phijfiologisch , moet verklaard worden.

Indien Gij, mijne Heeren, met mij hierin van hetzelfde gevoelen zijt, maakt dan van deze overzetting gebruik voor uwe Lezeren.

UED. Dienaar en Lezer. S. C.

Pa „De

Sluiten