Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 217 )-

kleenften linker vinger ; bij de vierde, het lid vai\ mijn linker duim ; bij de. vijfde, het bovenfle lid van den wijsvinger, aan de regterhand; bij de zesde, het lid van den kleenften regter vinger ; bij de zevende, het lid van den regterdüim."

,, De Vrouw had die uitgevallen beenen bewaard, en reeds in het vorige-jaar beloofd aan mij te geven ; doch konde dezelven , toen ik laatstmaal bij haar was , niet vinden ; het welk mij zeer fpeet."

„ Ik twijfel zeer fterk, of zij nog een vingerlid verliezen zal ; want, hoewel zij mij haaren juisten ouderdom niet konde zeggen , is zij nogthands reeds agttien jaaren getrouwd geweest, en, naar het uiterlijk aanzien , nader aan de vijftig, dan aan de vijfenveertig. Haare zeven kinders zijn nog allen frisch en gezond. Ik was 'er eens bij tegenwoordig , als een vriend van mij deze vrouw vroeg , hoe veelè kinders zij had ? In plaats van te andwoorden, flak de vrouw beide haare handen om hoog, en toonde aan mijn vriend, dat zij flechts nog drie vingers had, welken gaaf en geheel waren , naamlijk, aan haare reg? terhand den ring- en den middenften vinger, en aan de linkerhand den ringvinger."

3

III.

Sluiten