Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

OVER HET

ZOOGEN der KINDEREN,

tfn aanzien van

MOEDERS bn MINNEN.

X Jt Natuur ' tiie "iets te vergeefsch uit haaren fchoot hervoordhrengt, heeft, om de gewichtigfte redenen , de Vrouwen-, zodra zij Moeders worden, ter voeding haarer tedere Wichtjes, zog gefchonken, op eenen tijd , wanneer derzelver zwakke ingewanden niet in Haat zijn, eenig ander voedzel behoorlijk te verteeren. De dagelijkfche ondervinding levert h-ieromirend de duidelijkfte bewijzen op, en toont onwederfpreeklijk, dat 'ervoor eerstgeboren Kinderen geen voedzel uittedenken is, welk het zog evenaart. Gaar. ne ftemmen wij toe, dat men voorbeelden heeft van Kinderen, die, met pap gevoed, een fterk en gezond ligchaamsgeftel verkreegen hebben; doch derzelver getal is veel minder, dan men gemeenlijk gelooft. De Voorftanders dezer kunstmatige voeding weten dergelijke gelukkige gevallen hemelhoog te verheffen, maar nemen zorgvuldig een diep ftilzwijgen in acht, omtrend alle

die

Sluiten