Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( «26- )-

wanden meer kracht verkreegen hebben , langzaamer* hand ligte fpijzen geven. Zulks wordt alsdan noodzaaklijk, naardien het Kind, meer voedzelnoodig krijgende, door te flerk te zuigen, de Moeder noodeïoos, te veel verzwakt. Pap van bifcuit of wittebrood, naar den ouderdom van het Kiud, met ongekookte melk en een weinig zuiker , zal hetzelve, alsdan, een gezond voedzel verfchaffen. Allengskens komen 'er ook andere ligte fpijzen te pas, welken, in matigheid en op geregelde tijden toegediend, volftrekt geen nadeel kunnen veroorzaaken; terwijl men zorgvuldig moet zijn , om het Kind gebak, zwaar vleesch, visch , grove meelfpijzen en dergelijk voedzel te onthouden, als welke voor hunne zwakke maagen onverteerbaar zijn.

Zo noodzaaklijk het zog voor een jong Kind is, zo fchaadelijkishet, de Kinderen zeer lang te zoogen. Zwakke en tedere Kinderen mogen eenige uitzondering op dezen regel maaken; maar voor fterke en gezonde Kinderen is het overtollig, en voor de Voedfter nadeelig. Is het Kind aan ligte fpijze reeds gewoon, dan moet men hetzelve, langzaamerhand, de borst onthouden, en niet boven het jaar laten zuigen, zo de Kinderen anderzins gezond en fterk zijn.

IV.

Sluiten