Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =71 )-

algemeen belang der Rijken met de verttandige bezorging der Armen aan een weet te ftrengelen. Dan zijn 'er overal fcherpziende oogen genoeg, om den verborgen nood te ontdekken; bezige handen, om vroegtijdig te helpen; deelnemende en vveldaadige harten , waarvoor de Armen niet vreezen, maar tot welken zij hunne toevlucht nemen, als Kinders tot hunne Vaders. Wij zullen in het vervolg onze meening, hieromtrend, nog nader ontwikkelen.

VI.

Sluiten