Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL

M A R I A N E;

OF,

«et SLACHTOFFER eener TELEURGESTELDE LIEFDE.

]\ iets verdient, onzes erachtens, met meerder recht, op de lijst der menfchelijke laagheden , bovenaan geplaatst te worden; dan, wanneer een Iigtzinnig, laag bezield man , door vleierij, het hart weet te winnen van een vuürig, en daarbij onervaren Meisjen; wanneer hij veinst , liefde vopr haar te hebben ; tederheid voorwendt; eeuwige irouw zweert , en — haar eindelijk verlaat; zich met eene andere verbindt, en het onfchuldig flachtotfer aan den fpot en fchimp der waereld, en - 't geen nog erger is — aan de fmarten eener teleurgedelde liefde ten prooie geeft. — Welk misdaadige verdient meer met openlijke fchande gebrandmerkt te worden, dan hij ! en hoeveel rechtvaardiger komen hem ligchaamlijke ftraffen toe, dan den ongelukkigen , die, om den honger zijner kinderen te dillen, zijnen naasten bedeelt!

Doch,

Sluiten