Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 2«5 )-

Vrouw, terftond na de bruiloft, het masker afligtte, en zich, van alle zijden, als het verachtelijkfte Schepzel vertoonde , baarde het zo veel te minder verwondering, dat men hem, een half jaar daarna, op eenen morgen , op het graf van Maeisne vond, terwijl een pistool, dat nevens hem lag, geenen twijfel omtrend de oorzaak en wijze van zijnen dood overliet.

Zqo rampfpoedig is het lot van haar, aan welke Gij , Heeren der Schepping, eene eeuwige liefde zweert , die echter naauwlijks denzelfden avond duurt — doch ook zoo rampzalig is dikwerf uw eigen lot, dat gij, in een mismoedig oogenblik, uw eigen leeven vervloekt, en, in eene onzinnige woede , den dolk in uw eigen hart floot!

T5

Vtil.

Sluiten