Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ DRAGEN

TOT HET

MENSCHELIJK GELUK. I.

MENSCHKUNDIG ONDERZOEK

aangaande

de OORZAAKEN der TOENEMENDE

DWEEPERIJ, in onzen tijd, inzon-

derheid in DUITSCHLAND.

D.. de dweeperij, in onze dagen, daadelijk veld wint, zal men mij, gis ik, niet betwisten. Men weet immers, hae groot de aanhang van een' Lavater, een* Cagliostro , een' GSszner, een' Mes 'm k r , en anderen, in Dititschland, en elders, reeds zij; hoe heet de drift dezer Lieden zij, om overal proftlijten te maaken , en hoe zij hierin , niet dan ar te wel, gedaagd zijn. — of zijn deze menfchen geene dwepers? Ik hoop niet, dat iemand mijner LeZeren hieraan Zal twijfelen \ naardien deze twijfeling mij ligteiijk zoude doen vreezen , dat deze ongelukkige befmetting reeds meer, dan ik liefst gelooven wil, rot ons is over-

III.D.IV.S. V ge.

Sluiten