Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C £97 >

minder gelezen. Zij zelfs, die dezelven inzonderheid behoorden gelezen te hebben , weten 'er bijna niets van. En, 't welk nog erger is, in plaats van deze en dergelijke fchriften, leest men, van der jeugd af, zo men iets leest, werken van vernuft en verbeelding; vooral ook, zogenoemde fentimenteele, gevoelvolle fchriften, welken den geest volftrektlijk verzwakken, de inbeelding bederven, en aan dezelve eene geheel verkeerde en alzins fchaadelijke richting geven. Kan deze heerfchende mode, welke bijna overal is doorgedrongen , nalaten , kwaad te ftichten, de zenuwen der ligchaamen te verflappen, dezelven al te gevoelig te maaken, de verbeelding te verwilderen, en eene denkbeeldige waereld, in plaatfe van onze wezenlijke, in de harten der menfchen intevoeren ? En wat is wijders natuurlijker, dan dat zulke verflapte , vertroetelde , vertederde geesten vatbaarer, dan anderen, zijn voor de zaden van dweeperij, en terftond, zo haast hun geestlijke voorwerpen ontmoeten ,• met eene onwederftaanlijke kracht, door deze zielziekte overrompeld worden? Zoude het zelfs niet te verwonderen zijn, wanneer een mensch, die aan den fentimenteelen fmaak onzer eeuw overgegeven , nacht en dag, van niets anders, dan van zijne lieve Filljs, van de bleeke maan, een ruifchend beekjen, ineengefmolten zielen , zagte verkwijningen, verfchijningen van afgeftorven Vrienden of Vriendinnen droomt, en dan in de handen vervalt van godsdienftige fentimenteelen, wier verbeelding op het ftuk van godsdienst even zo zeer bedorven is, als die van onze modifche SenV 3 ti.

Sluiten