Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 3oi >

mus, waardoor men zoo veele fchijnwonderen verricht heeft, en nog verricht, noch ook de verfchijningen van afgeltorvenen ; als wel het uitftrooijen van mijfiieke gefchriften onder den gemeenen man, en het onder de hand toezeggen van allerleie geestlTjke ;en tijdlijfce weldaaden aan dezen en genen , die het oor leenen wilden- Ook moest ik vooral niet vergeten te gewaagen van de aanwending dier middelen , waardoor de ondervinding fieeds leert, dat de harten der Vrouwen zo ligteiijk gewonnen' worden. Ook zulken heeft men in het werk gefield , om zijnen aanhang te vermeerderen , en door de Vrouwen, welker invloed op der Mannen harten altijd groot is, de laatften te winnen. Wonderbaare voorbeelden , zegt zeker beroemd Schrijver openlijk, zouden hiervan kunnen aangevoerd worden.

4. Inzonderheid houde ik de toenemende weelde, de losbandige, zenuwverzwakkende , en ligchaam- en geest-vermogens bedervende leefwijs , welke onze Nabuuren, zoo wel als ons Volk, heeft aangefloken, voor eene der hoofdoorzaaken dezer zo geweldiglijk voordè'tende kanker. Ja , Lezers en Lezeresfen, wie Gij ook zijt , wilt Gij uwe Kinders tegen dweeperij beveiligen , voedt hen op naar de matige leefwijze onzer Vaderen ; gewent hen aan den arbeid, en onthoudt hun zorglijk alle de verlokzelen der weelde en des overdaads ! Een mensch , die week opgebragt, opgewiegd in weelde en wellust, meer zinlijk dan redenlijk is geworden , geene kracht om zelf te denken meer overig heeft, vroeg uitgeput is , zijne verbeelding gaarne in zacht gevoel koeftert , en alle V 5 Zelfs-

Sluiten