Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

IETS

over. de

ONVERSTANDIGE OPVOEDING.

(Vervolg van bladz. 115.) Middel, om zich bij de Kinders

veracht te maaken.

^,0 immer iet op Kinderen nadeelig werkt, dan is 't een flecht voorbeeld: en wat, echter, is algemeener , dan dat Ouders zich zeiven , in het bijzijn hunner Kinderen, volftrektlijk niets ontzien , zo min ten aanzien van gefprekken , als vaii daadelijkheden? Wat is algemeener , dan dat Ouders eene menigte van bedreigingen op elkander ftapelen , zonder dat zij ééne éénige vervullen ? — Hoe geneigd zijn veele Ouders , om het eene Kind boven het andere te vleien , te beminnen , te verheffen ; het eene volmaaktlijk te verfchoonen , en het andere om den kleenften misflag te ftraffen ? — Zijt des ten uiterlten behoedzaam , Ouders , om nimmer uwe eigen gebreX 3 ken

Sluiten