Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 330 )—

vroegtijdiger, dood van ons zo geliefd Kind, vas die zijde, kunnen voorftellen, waar wij de wijsheid en goedheid van God, zowel voor ons, als voor het waare heil van ons dierbaar Kind, in het helderfte licht befchouwen. Want, fchoon het de plicht zij te gelooven, dat alle de ontwerpen van God wijs cn goed zijn, ook daar, waar wij geen enkel deel van dezelven kunnen overzien; zo is het echter niet ftrijdig met den plicht van een fchepfel, dat God met verftand en reden begunftigd heeft, de oogmerken zijner wijsheid met befcheidenheid natefpooren. Wanneer wij onzè Kinderen wenschten , of om het leeven der, aan cns gcfchonken, Kinderen in itilte baden, gefchiedde dit altijd onder de billijke voorönderftelllng, dat deze panden 'onzer liefde gelukkig zouden worden. Want, zo gij hadt kunnen vooruitzien, dat zij een ellendig leeven zouden moeten leiden, en dat derzelver toekomende fmart,hunne te wachten vreugd, verre zoude overtreffen ; hoe ernftig zoudt gij God dan gebeden hebben,Miever uwe Kinderen geheel' aan de aarde te onttrekken, al ware het ook mogelijk, dat derzelver aanwezen ons nog zo zeer tot vreugd en troost konde ftrekken! —

God heeft ons een dierbaar Kind ontnomen, en bleef daarbij echter de weldaadige Vader van ons en onze lieve telg. Wij moeten het onzen Schepper toevertrouwen, wanneer wij Hem niet onteeren willen, dat datgene, welk Hij over ons gehengd heeft, alleen om die reden gefchiedde, om welke wij zeiven «~ bij een beter doorzicht in het toekomftlge — Om den dood Van onzen lieven kleinen zouden ge-

be-

Sluiten